ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

resized photos

Σε κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποδώσει το ζητούμενο. H επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι εξίσου σημαντική με τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πιθανόν να προκύψουν ζητήματα τεχνικής ή και άλλης φύσης, για τα οποία είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου επιβλέποντα μηχανικού. Επίσης, η επίβλεψη του έργου από τον αρμόδιο μηχανικό είναι επιβεβλημένη για να διασφαλιστούν τα πλαίσια του χρονικού και κυρίως του οικονομικού προγραμματισμού όπως αυτά έχουν τεθεί σε συνεννόηση με τον πελάτη. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους, αξιόπιστους και εξειδικευμένους τεχνίτες σε κάθε στάδιο του οικοδομικού έργου πράγμα το οποίο σε συνδυασμό με την καθημερινή επίβλεψη και επιτήρηση από εμάς, δίνεται η δυνατότητα να παραδίδουμε στον πελάτη έργα στην πιο άρτια υλοποίησή τους, αλλά ταυτόχρονα, και στην πιο συμφέρουσα τιμή.

Έτσι λοιπόν δίνεται μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών, με  συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλα τα στάδια του έργου, και με σκοπό να διασφαλιστεί το επίπεδο της εργασίας μας, σεβόμενοι πάντα την προτίμηση και εμπιστοσύνη του πελάτη απέναντι στις ικανότητες και την επιστημονική μας κατάρτιση.
Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την κατασκευή έργων με υπευθυνότητα, συνέπεια και εγγυημένα υψηλή ποιότητα εκτέλεσης. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» έχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την κατασκευή έργων με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Βρείτε μας στα Social Media

plus iconminus iconreload icon