ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

resized photos

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε μελέτες κτηριακών έργων. Αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των μελετών, την διεκπεραίωση έκδοσης αδειών δόμησης και την επίβλεψη κατασκευών κάθε είδους κτηρίου κατοικιών, γραφείων, επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Μελετάμε και σχεδιάζουμε κτίρια σύμφωνα με τις ανάγκες και τα πρότυπα της σύγχρονης εποχής υιοθετώντας τις τάσεις της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς και της εξέλιξης των τεχνολογιών. Εξασφαλίζουμε σχεδιασμό υψηλής αισθητικής καθώς και άρτιο συνδυασμό κόστους, χρόνου, ποιότητας, ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ποιότητα και διασφάλιση της σωστής υλοποίησής του. Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή δίνονται στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και πληρότητα των απαιτούμενων μελετών.

Η διαδικασία έκδοσης οποιασδήποτε άδειας δόμησης είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία, όπως για παράδειγμα ανέγερση κτιρίου, κατεδάφιση υφιστάμενου κτιρίου, αλλαγή χρήσης (π.χ από κατοικία σε κατάστημα), εσωτερικές διαρρυθμίσεις, προσθήκη ορόφου ή προσθήκη κατ’ επέκταση. Είναι αρκετά πολύπλοκη λόγω της γραφειοκρατίας και της ανομοιομορφίας ανά πολεοδομικό τομέα και εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας. Για να προσπεράσουμε τα παραπάνω εμπόδια σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος και τον ελάχιστο χρόνο, απαιτείται άρτια γνώση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ) και εμπειρία ως προς την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Βρείτε μας στα Social Media

plus iconminus iconreload icon