ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

resized photos

Το τεχνικό γραφείο tzanis ioannis αναλαμβάνει την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς επίσης και την αποτύπωση οικοδομημάτων σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία και τον εκάστοτε πολεοδομικό κανονισμό. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους.

Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα (τεχνολογικά) μηχανήματα μέτρησης και διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στις τοπογραφικές εργασίες αναλαμβάνει:

  • Την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
  • Τη μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
  • Την οριοθέτηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
  • Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
  • Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
  • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.

Βρείτε μας στα Social Media

plus iconminus iconreload icon